පළාත් සභා සහ පළාත් පාලන අමාත්‍ය ෆයිසර් මුස්තාෆා මැතිතුමා ඊයේ කේරළ මහ අමාත්‍ය කාර්යාලයට පැමිණ කේරළයේ ප්‍රධාන අමාත්‍ය පිනරායි විජයන් මහතා හමු වී දීර්ඝ ලෙස සාකච්ඡා කළා.

එහිදී කේරළයේ සංවර්ධන කටයුතු සඳහා කාන්තාවන්ගේ දායකත්වය පිළිබඳව ප්‍රධාන අමාත්‍යවරයා විසින් දීර්ඝ ලෙස පැහැදිලි කිරීම යෙදුණා.

එහිදී අමාත්‍ය ෆයිසර් මුස්තාෆා මහතා වත්මන් රජය කාන්තාවන් දිරිගැන්වීමට සහ ඔවුන්ගේ දායකත්වය දේශපාලනයට සහ රටේ සංවර්ධනයට ඇදගැනීමට ගෙන ඇති පියවරයන් පිළිබඳව පැහැදිලි කළා.

ශ්‍රී ලංකාවේ සංවර්ධනය වෙනුවෙන් කාන්තාව දායක කර ගැනීමට ගත් ශක්තිමත් තීරණයන් පිළිබඳව තමන් වත්මන් ආණ්ඩුවට සහ අමාත්‍යවරයාට සිය ප්‍රසාදය පළකරන බව කේරළයේ ප්‍රධාන අමාත්‍ය පිනරායි විජයන් මහතා පවසා සිටියා.

අනතුරුව අමාත්‍ය ෆයිසර් මුස්තෆා ඇතුළු දූත පිරිස ඊයේ කේරළයේ හිටපු ප්‍රධාන අමාත්‍ය උම්මංචාන්ඩි මහතා හමුවුණා.

අන්තර් ජාතික හා වගකිවයුතු ප්‍රාදේශීය පාලනය පිළිබඳ දැනුම හුවමාරු කිරීම - කේරළ අත්දැකීම නමින් සංවිධාන කර තිබූ තවත් වැඩමුළුවකට සහභාගිවූ දූත පිරිස ඉන්දියානුවේ කේරළා පළාත් පාලන දෙපාර්තුමෙන්තුවේ අමාත්‍ය ඩොක්ටර් කේ.ටී.ජලීල් මැතිතුමා හමුවී දෙරටේ වත්මන් දේශපාලන තත්ත්වය පිළිබඳව දීර්ඝ ලෙස සාකච්ඡා කළා.

අනතුරුව පළාත් සභා සහ පළාත් පාලන අමාත්‍ය ෆයිසර් මුස්තෆා මැතිතුමා කේරළ මුදල් අමාත්‍ය ඩොක්ටර් ටී. එම්. තෝමස් අයිසක් මහතා හමුවී මෙරට දේශපාලන භූමිකාවට කාන්තා නියෝජනය අනිවාර්ය කිරීමට ගෙන ඇති සාධනීය පියවරයන් පිළිබඳව දැනුවත් කෙරුණා.

අමාත්‍ය ෆයිසර් මුස්තෆා මහතාගේ විශාල කැපවීම අගය කළ කේරළ මුදල් අමාත්‍ය ඩොක්ටර් ටී. එම්. තෝමස් අයිසක් මහතා ඉදිරියේදී අවශ්‍ය සෑම කටයුත්තකටම සිය සහයෝගය ලබා දීමට බලාපොරොත්තුවන බව ද පැවසුවා.

“කේරළයේ ප්‍රාදේශීය සභාවල කාන්තාවගේ භුමිකාව” යන මැයෙන් පැවැත්වූ මෙම තෙදින වැඩමුළුවේදී අවධානය යොමු කෙරුණේ කේරළ ප්‍රාන්තයේ දේශපාලනය සඳහා කාන්තාවගේ භූමිකාව පිළිබඳවයි.

ඊයේ අවසන් වූ මෙම වැඩමුළු ලෝක බැංකුව සහ කේරළ ප්‍රාන්ත ආණ්ඩුව සංවිධානය කර තිබුණා.

ශ්‍රී ලංකාවට සාපේක්ෂව කේරළයේ දේශපාලන සහ සංවර්ධන කටයුතු සඳහා කාන්තා නියෝජනය ඉහළ අගයක් පෙන්නුම් කරනවා.

මෙරට ඉතිහාසයේ ප්‍රථම වතාවට විෂාය භාර අමාත්‍ය ෆයිසර් මුස්තෆා මහතාගේ මැදිහත්වීමෙන් පළාත් පාලන ආයතන සඳහා කාන්තා නියෝජනය අනිවාර්ය කිරීමත් සමඟ කාන්තාව තවදුරටත් සංවර්ධන කටයුතු සදහා යොදාගන්නේ කෙසේද යන්න පිළිබඳව අවබෝධයක් ලබා ගැනීමට මෙම වැඩමුළුව පිටුවහලක් වනු ඇති බවට ලෝක බැංකුව විශ්වාසය පළ කරනවා.

කේරළ ප්‍රාන්ත ආණ්ඩුව විසින් සංවිධානය කළ මෙම තෙදින වැඩමුළුවට සහභාගිවන දූත පිරිසට පළාත් සභා සහ පලාත් පාලන අමාත්‍ය ෆයිසර් මුස්තෆා ඇමතිතුමන්, උතුර, නැගෙනහිර සහ ඌව පළාත් පාලන ආයතනවල ප්‍රධාන ලේකම්වරුන්, කොමසාරිස්වරු ඇතුළුව ඉහළ පෙලේ රාජ්‍ය නිලධාරින් 13න් දෙනෙකු ඇතුළත් වෙනවා.

ශ්‍රී ලංකා පළාත් සභා සහ පළාත් පාලන අමාත්‍යංශය සහ කේරල ආණ්ඩුවේ පළාත් පාලන ආයතනය අතර දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ පවතින සහයෝගී ගිවිසුම වර්ධනය කර ගැනීමට ද මෙය අවස්ථාවක් වනු ඇති බවට ලෝක බැංකුව විශ්වාසය පළ කරනවා.

chief minister 3 chief minister 2 dr jaleeel

 

former chief minister

 

finance minister 1

 

chief minister 1

 

 

 

ලෝක බැංකුවේ සහ කේරළ ප්‍රාන්ත ආණ්ඩුවේ ආරාධනය මත කේරළය බලා පිටත්ව ගිය අමාත්‍ය ෆයිසර් මුස්තෆා ඇතුළු දූත පිරිස ඊයේ කේරල ප්‍රාන්තයේ ප්‍රධාන නගරයක් වන කොචිහි ප්‍රාදේශීය දේශපාලනඥයින් හමුවුණා.

ඒ අන්තර් ජාතික හා වගකිවයුතු ප්‍රාදේශීය පාලනය පිළිබඳ දැනුම හුවමාරු කිරීම - කේරල අත්දැකීම නමින් සංවිධාන කර තිබූ වැඩමුළුවකට සහභාගි වූ අවස්ථාවේදීයි.

කේරළ ප්‍රාන්ත ආණ්ඩුව විසින් සංවිධානය කළ මෙම තෙදින වැඩමුළුවට සහභාගිවන දූත පිරිසට පළාත් සභා සහ පලාත් පාලන අමාත්‍ය ෆයිසර් මුස්තෆා ඇමතිතුමන්, උතුර, නැගෙනහිර සහ ඌව පළාත් පාලන ආයතනවල ප්‍රධාන ලේකම්වරුන්, කොමසාරිස්වරු ඇතුළුව ඉහළ පෙලේ රාජ්‍ය නිලධාරින් 13න් දෙනෙකු ඇතුළත් වෙනවා.

එහිදී අමාත්‍යතුමන් ප්‍රමුඛ දූත පිරිසට ලැබුණේ ඉහළ පිළිගැනීමක්.

“කේරළයේ ප්‍රාදේශීය සභාවල කාන්තාවගේ භුමිකාව” යන මැයෙන් පැවැත්වෙන මෙම තෙදින වැඩමුළුවේ දෙවැනි දිනය වූ ඊයේ දිනයේදී පැවති වැඩමුළුවට කේරල ප්‍රාන්ත ආණ්ඩුව විසින් ක්‍රියාත්මක කාන්තා දුබලතා සහ දිළිදුකම පිටු දැකීමේ වැඩපිළිවෙල සකස් කිරිම සහ ක්‍රියාත්මක කිරිම මඟන් රාජ්‍ය දරිද්‍රතාවය පිටුදැකීමේ මෙහෙයුමේ සාමාජිකයින්ද එක්ව සිටියා.

එහිදී කේරළයේ දරිද්‍රතාවය පිටු දැකීමේ වැඩපිළිවෙලේදී සහ පළාත් පාලන සංවර්ධනයේදී  කාන්තාවගේ දායකත්වය පිළිබඳව පැමිණ සිටි මෙරට දූත පිරිස දැනුවත් කෙරුණා.

කේරළයට සාපේක්ෂව පළාත් දේශපාලනය සඳහා කාන්තා නියෝජනය අඩුවුවත් වර්තමානයේ එම තත්ත්වය වර්ධනය කර ගැනීමට ශ්‍රී ලංකා රජය විසින් ගෙන ඇති සාධනීය පිරවරයන් සහ පළාත් සභා අමාත්‍යංශය ලෙස කාන්තා නියෝජනය අනිවාර්ය කිරීමට ගෙන ඇති පියවරයන් පිළිබඳව එහි සිටි කේරල දේශපාලනඥයින් දැනුවත් කෙරුණා.

පළාත් සභා සහ පළාත් පාලන අමාත්‍ය ෆයිසර් මුස්තෆා මහතා එහිදී අවධාරණය කළේ ලෝකයේ පළමු අග්‍රාමාත්‍යවරිය බිහි කිරීමේ ගෞරව තවදුරටත් රැකගනිමින් ලංකා ඉතිහාසයේ පළමුවරට මෙවර පළාත් පාලන ආයතන සඳහා සියයට 25ක අනිවාර්ය කාන්තා නියෝජනය තහවුරු කිරීම වෙනුවෙන් විෂය භාර අමාත්‍යවරයා ලෙස තමන් ඊට කළ හැකි සෑම කර්තව්‍යයක්ම කරන බවයි.

එම නිසා මෙවර පළාත් පාලන මැතිවරණය මෙරට ජනතාවට සුවිශේෂි මැතිවරණයක් වන බවත් ඒ තුළින් කාන්තාවන් රටේ සංවර්ධන කටයුතුවලට ඉදිරියේදී සිය දායකත්වය නොබියව ලබාදෙනු ඇතැයි තමන් විශ්වාස කරන බවද අමාත්‍යතුමා එහිදී පැවසුවා.

ඉන්දීය ප්‍රාදේශිය දේශපානඥයින් ලංකාවේ කාන්තා නියෝජනය පිළිබඳව සහ රටේ සංවර්ධනය  පිළිබඳව ද ප්‍රශ්න සහ පිලිතුරු සපයන අවස්ථාවේදී ඉතා උනන්දුවෙන් අමාත්‍යතුමන්ගෙන් කරුණු විමසා සිටියා.

අනතුරුව දූත පිරිස පළාත් පාලන නීතියේ වගවීම හා යාන්ත්‍රික විගණනය පිලිබඳව තෝරාගත් කාන්තා නියෝජිතයින් පිරිසක් සමඟ සාකච්ඡා පැවැත්වූවා.

IMG-20171211-WA0032 IMG-20171211-WA0022   IMG-20171211-WA0016

 

 

 

04පළාත් පාලන ආයතන සංශෝධන පනත් කෙටුම්පත පාර්ලිමේන්තුවේදී වැඩි ඡන්දයෙන් සම්මත වුණා. ඊට පක්ෂව ඡන්ද 138ක් ලැබුණ අතර විපක්ෂව ලැබුණු ඡන්ද සංඛ්‍යාව 49ක්. කෙසේවෙතත් 08 දෙනෙකු ඡන්දය දීමෙන් වැළකී සිටියා.  පනත් කෙටුම්පත සම්මතවීමෙන් අනතුරුව ඊයේ රාත්‍රියේ විශේෂ මාධ්‍ය හමුවක් කැඳවූ පළාත් සභා සහ පළාත් පාලන අමාත්‍ය ෆයිසර් මුස්තාෆා මහතා ඡන්දය දීමෙන් වැළකී සිටි පුද්ගලයින් පිළිබඳව අදහස් පළකළා. අමාත්‍යතුමන් එහිදී අවධාරණය කළේ සම්මුතිවාදී ආණ්ඩුවක හිදිමින් මෙම පනත් කෙටුම්පතට විරුද්ධවිමට කිසිදු කැබිනට් ඇමතිවරයකුට සදාචාරාත්මක අයිතියක් නොමැති බවයි. ජාතිවාදී මුහුණුවරකින් දේශපාලනය කිරීම වහාම නතර කළ යුතු සේම, ලාංකිකයන් ලෙස අප යන ගමනේදී තමන්ගේ ජාතිය වෙනුවෙන් යැයි කියමින් ජනතාව තුළ වැරදි ආකල්ප ඇතිවන ලෙස හැසිරීමද සදාචාරාත්මක දේශපාලනඥයකුට තරම් නොවන බවයි. තමන් එවැනි ක්‍රියා කිසිසේත්ම අනුමත නොකරන අතර ඊට එරෙහිව තමන් ඕනෑම අවස්ථාවක නොබිව ඉදිරිපත් වන බවද අමාත්‍යතුමා මාධ්‍ය හමුවේදී වැඩිදුරටත් පවසා සිටියා. මෙම මාධ්‍ය හමුවට පළාත් සභා සහ පළාත් පාලන අමාත්‍යංශ ලේකම් එච්.ටී. කමල් පත්මසිරි මහතාද සහභාගි වුණා. එහිදී අදහස් දැක්වූ අමාත්‍යතුමා.

“අපි කෙටුම්පතක් ඉදිරිපත් කළා කාන්තා නියෝජනය සම්බන්ධව. කැබිනට් මණ්ඩලයේ කිසිම ඇමතිවරයෙකුට සදාචාරාත්මක අයිතියක් නෑ මේ කාරක සභාවේ ගෙනාපු සංශෝධනය සම්බන්ධයෙන් විරෝධතාවයක් ප්‍රකාශ කරන්න. හේතුව අතිගරු ජනාධිපතිතුමා, අගමැතිතුමා, මගේ ප්‍රධානත්වයෙන් කැබිනට් අනුකමිටුවක් පත්කළා. ඒ කැබිනට් අනුකමිටුවේ රාවුෆ් හකීම් ඇමතිතුමා, රිෂාඩ් ඇමතිතුමා, මනෝ ගනේෂන් ඇමතිතුමා, මහින්ද අමරවීර ඇමතිතුමා, දුමින්ද දිසානායක ඇමතිතුමාගෙන් සමන්විත වුණා. හැබැයි ඒ අනුකමිටුවේ සහභාගි නොවී පාර්ලිමේන්තුවේ මේ සම්බන්ධතාවය විරෝධතාවයන් ප්‍රකාශ කිරිම ගැන මම කණගාටුවෙනවා. හේතුව කැබිනට් අනුකමිටුවක තමන් සහභාගිවුණනත් නැතත් තමන් වගකීමක් දරන්න ඕනේ ඒ අනුකමිටුවේ තීන්දු තීරණවලට. ඒවගේම ඒ කැබිනට් අනුකමිටුවේ වාර්තාව මං කැබිනට් මණ්ඩලයට යොමු කළා. ඒ අනුකමිටුවේ වාර්තාව කැබිනට් මණ්ඩලයට යොමු කරනවා කියන්නේ කැබිනට් මන්ඩලයේ සියලුම ඇමතිවරු මේ ක්‍රමවේදය ඒ කියන්නේ බහු ආසන සම්බන්ධයෙන් රජය ගත් ප්‍රතිපත්තිමය තීන්දුව දැනුවත් කරලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා ඒ ක්‍රියාදාමය සම්බන්ධයෙන් කිසිම ඇමති කෙනෙකුට තමාගේ විරෝධතාවය ප්‍රකාශ කරන්න බෑ. සමහර ඇමතිවරු අද ප්‍රකාශ කරා මේ බහු ආසනවල පළවෙනි ඡන්දේ ගත් පක්ෂයට පළවෙනි එකයි. දෙවෙනුවට ඡන්දේ ගත් පක්ෂයට දෙවෙනි ආසනේ හිමිවෙන්න. මුලින්ම ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයත් අපි විරුද්ධ වුණා ප්‍රතිපත්තිමය වශයෙන් බහු ආසනයක් දිනපු පක්ෂෙට ආසන සියල්ලක්ම පිරි නැමීම. හැබැයි අපි සම්මුතිවාදී ආණ්ඩුවක ඉන්නේ. යම් යම් එකඟතාවයකට අපි යා යුතුයි. ඒනිසා සම්මුතිවාදී ආණ්ඩුවක ඉන්නකොට සෑම විටම තමන්ට අවශ්‍ය දේ සිද්ධවෙන්නේ නෑ. යම් අවස්ථාවලදි යමක් කිරීමේදී පරිත්‍යාගශීලීව කටයුතු කළ යුතුයි කියන එක අපි සමස්ත ලාංකික ජනතාව දැනුවත් කරන්න ඕනේ. ඒවගේම අපි දන්නවා උදාහරණයකට වගේ බහු ආසනයක සියයට60ක බෞද්ධ ජනතාවයි 40% ක තව ජන කොටසක ජනතාවයි හිටිය නං, අපි පරණ ක්‍රමය අනුගමනය කළා නම් 60% ක එක් ජාතියක බහුතරයක් ඉන්න නිසා ඒ පක්ෂ සියල්ලක්ම කරන්නේ බහුතරය ඉන්න ජාතියේ අපේක්ෂකයෙක් දානවා. හැබැයි මේ ක්‍රමය යටතේ 60,40 කියන සංයුතිය තිබ්බ නං ජාතීන් දෙකම ඒ පක්ෂය දානවා. ඒ තුළින් වෙන්නේ සහජීවනයට තැනක් තියෙනවා. ඒවගේ ජාතිවාදී මුහුණුවරකින් දේශපාලනය කරන එක අපි නැති කළ යුතුයි. මම නම් මේ ජාතීන්වලින් හදුන්වන පක්ෂවලට මගේ විරුද්ධතාවයක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මගේ විශ්වාසය මම ලාංකිකයෙක්. ප්‍රෝඩාවෙන්, බොරුවෙන් දේශපාලනය කරන උදවිය ප්‍රතික්ෂේප කළ යුතුයි.මම අද කණගාටුවෙන් වුණත් රටට මේවා කියන්න සිද්ධවෙලා තියෙනවා. මම පළාත් සභා සහ පළාත් පාලන ඇමති හැටියට මට ජාතියක්, ආගමක්, කුලයක් කවදාවත් අදාළ වුණේ නෑ. මගේම ජාතිය, නියෝජනය වන සමහර අය පාර්ලිමේන්තුවේ ඡන්දය දීමෙන් වැළකීමෙන් බලාපොරොත්තුව, හැබැයි ඒ උදවියම කැබිනට් අනු කමිටුවේ ඇවිල්ලා ඒගොල්ලන්ගේ ස්ථාවරය සනාථ කරලා ඒ වෙනුවෙන් කතා කරලා, එය වෙනස් කරන්න ඒගොල්ලන් උත්සාහයක් දැරුවනං අද මේවගේ දේවල් කරන්න අවශ්‍ය නැ. සම්මුතිවාදී ආණ්ඩුවක ඉන්නකොට සියලු දෙනාම එකම ස්ථාවරයක ඉන්න ඕනේ. මම අගමැතිතුමන් එක්කත් කතා කරා. අගමැතිතුමත් එක්ක මේ උදවිය සාකච්ඡා කරලා. රාවුෆ් හකීම් ඇමතිතුමා එතුමන් එක්ක සාකච්ඡා කරලා කිව්ව අගමැතිතුමා විශේෂ ප්‍රකාශයක් කරා නං ඡන්දේ දෙනවා කියන එක. ඒනිසා මං ඒ සම්බන්ධයෙනුත් මගේ කණගාටුව ප්‍රකාශ කරනවා. අපි සම්මුතිවාදී ආණ්ඩුවක ඉන්නේ සද්භාවයෙන්. අපි සම්මුතිවාදී ආණ්ඩුවට ඇවිල්ලා තමන්ට වාසි වන දේවල්වලට කතා කරන එකයි, අවාසි වෙන එකට ආණ්ඩුවේ ස්ථාවරයෙන් ඈත්වෙන එකයි.. ඒ දේශපාලනය කරන්න නං කිසිසේත්ම මගේ මතයට අනුව මං දන්නෑ ඇතිගරු ජනාධිපතිතුමාගේ අගමැතිතුමාන් ගන්න තීන්දු තීරණ. මම කියන්නේ මේකයි. ආණ්ඩුවක් කරනවා නං එකට ඉන්න ඕන.”

 

 

ලෝක බැංකුවේ සහ කේරළ ප්‍රාන්ත ආණ්ඩුවේ ආරාධනය මත කේරළය බලා පිටත්ව ගිය දූත පිරිස ඊයේ අලුයම දිවයිනෙන් පිටත්ව ගියා.

කේරළ ප්‍රාන්ත ආණ්ඩුව විසින් සංවිධානය කළ මෙම වැඩමුළුවට සහභාගිවන දූත පිරිසට පළාත් සභා සහ පළාත් පාලන අමාත්‍ය ෆයිසර් මුස්තෆා ඇමතිතුමන්, උතුර, නැගෙනහිර සහ ඌව පළාත් පාලන ආයතනවල ප්‍රධාන ලේකම්වරුන්, කොමසාරිස්වරු ඇතුළුව ඉහළ පෙලේ රාජ්‍ය නිලධාරින් 13න් දෙනෙකු ඇතුළත් වෙනවා.

“කේරළයේ ප්‍රාදේශීය සභාවල කාන්තාවගේ භූමිකාව” යන මැයෙන් පැවැත්වෙන මෙම තෙදින වැඩමුළුවට කේරළයේ ප්‍රාදේශිය දේශපාලනඥයින් ඇතුළු විශාල පිරිසක් සහභාගි වෙනවා.

මෙරට පළාත් පාලන මැතිවරණයේදී ක්‍රියාත්මක කිරීමට නියමිත නව මැතිවරණ ක්‍රමය සමඟ එන සියයට 25ක අනිවාර්ය කාන්තා නියෝජනය වැඩි කිරීම හරහා මෙරට සංවර්ධන කටයුතු සඳහා කාන්තාවන්ට වැඩි දායකත්වයක් ලබාදීම සම්බන්ධව ද එහිදී දැනුවත් කෙරෙනු ඇති.

කේරළයට පැමිණි අමාත්‍යතුමන් ප්‍රමුඛ දූත පිරිස ඊයේ එහි ප්‍රාදේශිය පරිපාලන ඒකකයේ පැවැත් වූ වැඩමුළුවට සහභාගිවූණා.

ශ්‍රී ලංකාවට සාපේක්ෂව දේශපාලන සහ සංවර්ධන කටයුතු සඳහා කේරළයේ කාන්තා නියෝජනය ඉදිරියෙන් සිටිනවා.

මෙම තෙදින වැඩමුළුවේදී ශ්‍රී ලංකා දූත පිරිස විසින් කේරළ ආණ්ඩුවේ ඉහළ පෙළේ දේශපාලන නායකයින් සහ රාජ්‍ය තාන්ත්‍රිකයින් හමුවීමට ද නියමිතයි.

ශ්‍රී ලංකා පළාත් සභා සහ පළාත් පාලන අමාත්‍යංශය සහ කේරළ ආණ්ඩුවේ පළාත් පාලන ආයතනය අතර දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ පවතින සහයෝගී ගිවිසුම වර්ධනය කර ගැනීමට ද මෙය අවස්ථාවක් වනු ඇති බවට ලෝක බැංකුව විශ්වාසය පළ කරනවා.

IMG-20171211-WA0004 IMG-20171211-WA0012 IMG-20171211-WA0013

 

2006/44 අතිවිශේෂ ගැසට් පත්‍රය 2017/02/17 දින නිකුත් කරන ලද අතර එය සීමා නිර්ණය පිළිබඳව අභියාචනා සලකා බැලීමට පත්කරන ලද අශෝක පීරිස් මහතා ප්‍රධාන කමිටුව විසින් සකස් කරන ලද සංශෝධිත ගැසට් නිවේදනය යටතේ ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ මහර ප්‍රාදේශිය සභා බල ප්‍රදේශය තුළ අංක 31 කොට්ඨාශය අක්බර් ටවුන් යනුවෙන් බහු ආසනයක් ලෙසට ප්‍රකාශයට පත් කර ඇත. මෙය දිස්ත්‍රික්කයේ ග්‍රාම නිලධාරින්, ප්‍රාදේශිය ලේකම්වරයා, දිසාපතිවරයා ප්‍රධාන කමිටු නිර්දේශ මත අශෝක පීරිස් කමිටුව විසින් සකස් කරන ලද අතර එම නිර්දේශ වෙනස් කිරීමට හෝ සංශෝධනය කිරීමට අමාත්‍යංශය භාර පළාත් සභා සහ පළාත් පාලන අමාත්‍යතුමාට නීත්‍යනුකූලව කිසිදු නීතිමය ප්‍රතිපාදනයක් නොමැති බව කාරුණිකව දන්වමි.

නමුත් ප්‍රශ්නගත මෙම කොට්ඨාශය පිළිබඳව ඉල්ලීමක් ලද පසු ඒ පිළිබඳව නිර්දේශ අදාළ පාර්ශ්වකරුවන් මඟින් ලබාගෙන නීත්‍යනුකූලව සිදු කිරීමට කටයුතු කළ හැකි බවද තවදුරටත් දන්වා සිටිමි.

එච්.ටී. කමල් පත්මසිරි
ලේකම්,
පළාත් සභා සහ පළාත් පාලන අමාත්‍යංශය