2017 මාර්තු 23 දිනැති අංක 34/1 හා දරණ යෝජනා සම්මතයෙන් මානව හිමිකම් කවුන්සිලය ඉල්ලා සිටි පරිදි 2015 ඔක්තෝම්බර් 15 දිනැති අංක 30/1 දරණ යෝජනා සම්මතය ක්‍රියාත්මක කිරීම හා ශ්‍රී ලංකාවේ සංහිඳියාව සහ මානව හිමිකම් පිළිබඳ මහ කොමසාරිස්වරයා විසින් යාවත්කාලීන ලිඛිත වාර්තාවක් 2018 මාර්තු 21 වන අද දින කවුන්සිලයට ඉදිරිපත් කරන ලදී.

ඒ සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකාව නියෝජනය කරමින් මානව හිමිකම් කවුන්සලයේ 37 වන සැසිවාරය සඳහා සහභාගී වූ පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්‍ය ෆයිසර් මුස්තෆා මැතිතුමාගේ අදහස පහතින් දක්වා ඇත.

“එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් 37 වන සැසිවාරයේ ශ්‍රී ලංකාවේ ස්ථාවරය අද 3.00 ට අප ජිනීවා නගරයේදී එළි දක්වනවා. මෙය මානව හිමිකම් කොමසාරිස්තුමාගේ වාර්තාවට උත්තර බැඳීමක් ලෙස සළකනව.

විශේෂයෙන් 2015 සිට ශ්‍රී ලංකාව ඉතාමත් ප්‍රගතිශීලී ගමනක් ගිහින් තියෙනව. ශ්‍රී ලංකාවේ සහජීවනය ඇතිකිරීමටත්, නීතියේ ආදිපත්‍ය තහවුරු කිරීමටත් සහ මාධ්‍ය නිදහස සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකාව ලබා ගත් ප්‍රගතිය ලෝක ප්‍රජාව පිළිගෙන තියෙනව. ඒ නිසා මා විශ්වාස කරනව 37 වන මානව හිමිකම් සැසිවාරයේදී ශ්‍රී ලංකාවට කිසිම ප්‍රශ්නයක් සිදු නොවන බව.

කලින් වාර වලදී සැමවිටම මානව හිමිකම් සැසිවාරයේදී ශ්‍රී ලංකාව දෝෂාරෝපණයන්ට ලක් වුනා. ඒ වගේම, ලඟදී ඇතිවූ සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් මානව හිමිකම් කොමසාරිස්තුමාගේ ප්‍රශ්ණ කරල තියෙනව. එහිදීත් අප නීතිය ක්‍රියාත්මක කරනවා. ඒ වගේම නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී යම් යම් අඩුපාඩු සිදුවූ අවස්ථා වලදී ඒ සම්බන්ධයෙන් වගකිවයුතු පාර්ශවයන්ට විරුද්ධව නීතිය ක්‍රියාත්මක කළ යුතු යැයි යන මතය ශ්‍රී ලංකා රජයට ඇති අතර, ඒ සඳහා ජාත්‍යන්තර ප්‍රජාවට පොරොන්දුවක්  දීම තුළින් කිසිම ජාතියකට, ආගමකට, කුළයකට හිරිහැර කිරීමට රජයේ අනුග්‍රහය නොලබන බවත් නීතිය තදින්ම ක්‍රියාත්මක කිරීමේ විශ්වාසය පවතිනව බවත් ප්‍රකාශ කරනව.

පසුගිය දා සිදුවූ අවාසනාවන්ත සිදුවීම මේ සැසිවාරය වන කාලය සම්බන්ධ කරගෙන සිදුවූවක් කියා මා විශ්වාස කරනව. ඒ සම්බන්ධයෙන් අපට පැහැදිලි කිරීමක් තුළින් අප ගත් ක්‍රියාමාර්ගය ලෝකයට හෙලිදරවු කිරීමෙන් ප්‍රගතිශීලී ගමනක් යන්න පුළුවන් යයි අපි විශ්වාස කරනව.”

කදිරාන ශ්‍රවණාගාරය සඳහා මුල්ගල තැබීමේ උත්සවය කටාන ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ ප්‍රධාන සංවිධායක නගර සැලසුම් හා ජල සම්පාදන රාජ්‍ය අමාත්‍ය ගරු විශේෂඥ වෛද්‍ය සුදර්ශිනී ප්‍රනාන්දුපුල්ලේ මැතිණියගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ඊයේ (19 දින) සිදුකෙරිනි. ගරු බස්නාහිර පළාත් මාර්ග, ප්‍රවාහන, සමූපකාර සංවර්ධන හා වෙළද නිවාස හා ඉදිකිරීම්, යටිතල පහසුකම්, කර්මාන්ත හා ග්‍රාම සංවර්ධන පිළිබඳ අමාත්‍ය ලලිත් වනිගරත්න මැතිතුමා සහ පුරනැගුම ව්‍යාපෘතියේ අධ්‍යෂක S.G චන්ද්‍රදාස මහතා ද සහභාගී විය.

මෙම ගොඩනැගිල්ල ඉදිකිරීම සදහා පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශය යටතේ පුරනැගුම ව්‍යාපෘතිය සදහා 2017 වර්ෂයේදී ආසියානු සංවර්ධන බැංකු අරමුදලින් ලබාදුන් ඩොලර් මිලියන 60 ක අතිරේක ප්‍රතිපාදන වලින් ලක්ෂ 750 ක වෙන් කර ඇත. පුරනැගුම ව්‍යපෘතියේ ප්‍රධාන අරමුණ ප්‍රාදේශීය සභාවල යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය කිරීමත් ඒතුළින් ප්‍රාදේශීය සභා ආර්ථික වශයෙන් ශක්තිමත් කිරීමත්ය.
 
මේ ප්‍රදේශයේ ජනතාවටත් කටාන ප්‍රාදේශීය සභාවටත් තම උත්සවයක් පැවැත්වීමට අවශ්‍ය වූ විට මීට කිට්ටුවෙන්ම  ශ්‍රවණාගාරයක් පිහිටා තිබෙන්නේ මීගමුවෙ බැවින් විශාල දුරක් ගෙවාගෙන එහි යාමට සිදුවෙයි. මේ තුළින් ඔවුන්ට ලැබෙන සහයෝගය අති මහත්ය.

DSC 0991 DSC 1014 DSC 1052  
DSC 1073 DSC 1068 DSC 1059  
DSC 1067 DSC 1060 DSC 1062  

Hon Minister of Provincial Councils & Local Government Faiszer Musthapha and Deputy Minister of Justice and Buddha Sasana, Dushmantha Mithrapala laid the foundation stone for a bridge under the rural bridges project which is being implemented by the Ministry of Provincial Councils & Local Government across the Magal river located in  the Deraniyagala Nindagama Maliboda area yesterday (12th).

The estimated cost of this project is 75 Million Rupees and the bridge is 46 meters in length and 5.5 meters in width. This bridge will serve 5 Grama Nilhadari Divisions namely Maliboda, Uda Maliboda, Dik Ella Kanda, Bambaragala and Orupeela, and will benefit approximately 2000 families.

     
     

Although extremist groups are spreading hatred among Muslims in various countries in the World they will not be permitted to do so in this country said Minister Faiszer Musthapha Minister of Provincial Councils and Local Government. The Minister stated this when he met the most reverend Thibbatuvawe Shri Sumangala the Mahanayake Thero of the Malwathu Chapter at the Malwathu Maha Viharaya Kandy. The Minister expressed his ideas on the recent disturbances that occurred in the Kandy area.

"The Sinhalese and Muslims lived harmoniously from the times of the Sinhalese Kings. They had no quarrel among themselves.  Even the Meerakam Mosque in Kandy has been built on a land that is sacred to the Sinhalese. The Muslims have never asked for a separate area of land for themselves. However racist elements are spreading racism and hatred.

There are racist elements not only among the Muslims but in the Sinhala and Tamil communities. There was a handful of persons who are instrumental in creating conflict among the Muslims and Sinhalese. However a broad dialog has to be initiated among all the different communities to defeat these negative viewpoints."

DSC 0786 DSC 0787 DSC 0792

I am viewing these incidents that occurred, not from the stand point of race, rather as a Sri Lankan. Our brave men and women of the forces sacrificed their lives to free the island from the grips of terror, so that we, the people could live in peace and harmony under one flag as Sri Lankan’s. It is unfortunate that some of us have not learnt the lessons of the past and are still acting on the basis of race and religion.

From a very young age, we are taught to distinguish right and wrong through the prism of race, religion, cast and creed. This is taught by our communities and education system, but I feel in order to truly assess right and wrong, we need to unlearn all that we have and judge as human beings only.

We as the Government are responsible for the prevention of the incidents that lead up to the catastrophe in the Kandy District. We now need to ask ourselves, whether we are at a position to carry out our duties responsibly. I firmly believe that if the institutions entrusted to maintain law and order had acted swiftly, we would have been able to curb the losses inflicted to life and property.

We have agreed to comply with international conventions and laws, drafting laws aimed at preventing racially motivated acts of hate. An example of this would be the International Act on Civil and Political rights, which was passed in parliament under Act 56 of 2007. It is our responsibility to implement this, and I am of the belief that any individual breaking the law should be given the maximum sentence permitted. I also propose for an Independent Presidential Commission of Inquiry to be appointed immediately to seek out and apprehend the culprits responsible for these catastrophic events. It is also imperative that corrective steps are taken against law enforcement personnel who delayed on taking action, allowing these incidents to escalate to the violence that unfolded over the past few days in the Kandy District. The Government should also actively work on implementing mechanisms to compensate all those affected by the violence.

It was evident that there was a hidden political hand, playing an active role in the events that led up to Kandy for narrow political gains. It was clear that these events were used as a political platform to spew religious hate, racism and also to instil fear. I strongly condemn these attempts to shine a negative light upon the country within the international arena, along with the crude ploy to destabilise the country. I kindly request these individuals to not betray our beloved motherland for petty political gains.

I would once again like to remind you that I have entered politics as a Sri Lankan. I request everyone to understand the bitter truth without delay that as Sri Lankans we should build the country on the basis of national integration mutual understanding and trust among the different ethnicities.

5 1 2